> bulletin de commande électronique

<

De Mett an de Mil

E neit lëschtegt Kannerbuch op Lëtzebuergesch, mat ville faarwegen Illustratiounen.


De klenge Räipche Mett a seng Frënn hu vill Freed mateneen. Enges Dags awer ass een Ausflug geplangt an do wëllen déi aner de Mett net mathuelen. Hie wär ze lues fanne se.Wat do geschitt, wéi de Mett ee neie Frënnd kënneléiert a wat aus deenen zwee Kollege gëtt, dovun erzielt dëst Buch.

> bulletin de commande électronique