Questions aux partis politiques, voici les réponses

Foto vun absolutvision26 December 2023

Liest hei wat déi politesch Parteien op d'Froe vum SNE/CGFP geäntwert hunn.

20230925_reponsespartispolitiques.pdf