sne infomail du 20 août 2017
  2
                                                         
Syndicat National des Enseignants - www.sne.lu
  2
   

  An nach zwou weider prioritär SNE/CGFP - IFEN  
  Formatiounen : N°6 an N°7 :

 

   - LuxDidac 2017
- Geesseknäppchen - 26/27/28.09 -

      > Lycée Aline Mayrisch
      > 38 Blvd. Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg
      > Parking Geesseknäppchen
      
> " Park and Ride " Bouillon


  2

 

Léif Memberen,

Mir wollten Iech heimat iwwert nach zwou weider interessant prioritär Formatiounen informéieren, déi den SNE an den IFEN, dëst Joer am Kader vun der LuxDidac 2017, vum 26te September bis den 28te September um Forum Geesseknäppchen
ubidden.

Mat léiwe Gréiss,
d'SNE - Organisateure vun der LuxDidac 2017

Well d'Plaze limitéiert sinn, ass et besser sech mat Zäit unzemellen :
> jeweilegen IFEN Link an onse Formatiounsbeschreiwungen ënnen
.

Fir sech definitif beim IFEN anzeschreiwen muss ee sech identifizéieren :
> Schlëssel uewe riets : s'identifier/créer un compte
- op der Linksäit vum IFEN.

> Nëmme Leit déi sech um IFEN ugemellt hunn an eng Confirmatioun dozou kritt hunn, kënnen och un der Formatioun deelhuelen.

  2
 
  LuxDidac :
  Formatioun 6
 
          
    


Workshop von Sascha Wenzel

" Differenzierung und Kompetenzorientierung in der Grundschule - Herausforderungen meistern " (Code : C-c-43)

Dënschdeg, de 26te September 2017
18 Auer bis 20 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Lycée Aline Mayrisch, Sall 113

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=17324

  2
   
  LuxDidac :
  Formatioun 7

  


Ronny Mergen a Jeff Koob :
Rhythmus - ganz einfach (Code : D3b-32)

Donneschdeg, den 28te September 2017
16 Auer 15 bis 18 Aue r/ Aschreiwungsdelai : -
Lycée Aline Mayrisch, Sall 113

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=175256

  2
    
  LuxDidac :
  Formatioun 4


    


Konferenz - Atelier vum Philippe Virmoux :

" Arts plastiques à l'école" (Code : D3-a-26)

Dënschdeg, de 26te September 2017
15 Auer bis 17 Auer 30 / Aschreiwungsdelai : 24.09.17
Lycée Aline Mayrisch, Sall 113

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=173149

  2
 
  LuxDidac :
  Formatioun 5


    


Konferenz vum Yves Demoulin :

" DYSpraxique mais fantastique ! La dyspraxie, un handicap
   invisible aux conséquences bien concrètes " (Code : C-e-23)

Donneschdeg, den 28te September 2017
14 Auer bis 16 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Lycée Aline Mayrisch, Sall 113

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=172922

  2
 

 
  LuxDidac :
  Formatioun 1


    


Konferenz vum Jean-Pierre Bellon :
" Agir pour traiter les phénomènes de harcèlement entre élèves "
   (Code : B2-d-04)

Donneschdeg, den 28te September 2017
18 Auer 30 bis 20 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Lycée Aline Mayrisch, Sall Jacky Antoine

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=145447

  2
 

 
  LuxDidac :
  Formatioun 2

    


Workshop vum Tijs Bolz,, :
" Unterrichtsstörungen - wo kommen sie her
   und wie werde ich ihrer Herr? " (Code : B2-d-05)

Mëttwoch, de 27te September 2017
16 Auer 30 bis 18 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Lycée Aline Mayrisch, Sall 113 (éischte Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=146444

  2
 


   LuxDidac :
   Formatioun 3

    

Workshop vum Jessica Heide
" Flex und Flora - offen, flexibel, sicher:
   Einführung in die Arbeitsmaterialien Klasse 1-4 "
   (Code : C-c-02)

Mëttwoch, de 27te September 2017
14 Auer bis 16 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Lycée Aline Mayrisch, Sall 113 (éischte Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=134420

  2

 

SNE / CGFP - Syndicat National des Enseignants - 481118-1
 
1
www.sne.lu 1 adhérez au syndicat SNE/ CGFP
  > sne@sne.lu