2
 


Syndicat National des Enseignants- www.sne.lu

  2
   

 SNE - INFOMAIL :
 "Formation continue SNE/CGFP - IFEN "
    
    
- Prioritär Formatiounen -
 
    - LuxDidac 2018 am Forum Campus Geesseknäppchen -
     
      > 40 Blvd. Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg
      > Parking Geesseknäppchen
      
> " Park and ride " Bouillon


  2

 

Léif Memberen,

Mir wollten Iech heimat informéieren, dass den SNE an den IFEN, och dëst Joer am Kader vun der LuxDidac 2018,
vum 25te September bis de 27te September um Forum Geesse-knäppchen, interessant prioritär Formatiounen ubidden, déi fir d'Formation continue EF ugerechent ginn. Hei ënnendrënner fannt Dir dës Formatiounen.

Mat léiwe Gréiss,
d'SNE/CGFP - Organisateure vun der LuxDidac 2018

  2
 

 
  LuxDidac -
  Formatioun 1 :


    

Konferenz mam Yves Demoulin :
" La DYScalculie : un handicap qui compte vraiment ! "
  (Code : C-e-32)

C1, C2-C4, ES

Dënschdeg, de 25te September 2018
vu 14 Auer bis 15 Auer 30 / Aschreiwungsdelai : -
Forum Geesseknäppchen - Sall E1.2 (1te Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :

http://www.formation-continue.lu/descriptionformation?idFormation=208299

  2
 

 
  LuxDidac -
  Formatioun 2 :

    

Worhshop mam Heike Trimpert :
" Sing & Groove - Rhythmuslieder und -spiele für einen
   aktiven, lebendigen Musikunterricht " (Code : D3-b-33)

C1, C2-C4, ES

Dënschdeg, de 25te September 2018
vu 16 Auer bis 18 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Forum Geesseknäppchen - Sall E1.2 (1te Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=208416

  2
 


  LuxDidac -
  Formatioun 3 :

    

Atelier mam Nadine Schneider a mam Thomas Schneider :
" Tablet-Einsatz in der Primarschule " (Code : D6-c-49)

C1, C2-C4

Mëttwoch, de 26te September 2018
vu 14 Auer bis 15 Auer 30 / Aschreiwungsdelai : -
Forum Geesseknäppchen - Sall E1.2 (1te Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=208300

  2
 


  LuxDidac -
  Formatioun 4
:

    

Présentation et discussion > Collaborateurs/-trices du ZpD :
" Bastel däi Politiker - Aborder les élections législatives
   à l'école fondamentale " (Code : D4-e-02)

C2-C4

Mëttwoch, de 26te September 2018
vu 16 Auer bis 18 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Forum Geesseknäppchen - Sall E1.2 (1te Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=201356

  2
 


  LuxDidac -
  Formatioun 5 :

    

Virtrag vum Petra Eisenbichler :
" Leistungsfähig statt ausgebrannt – Ideen für einen
   achtsameren Umgang mit sich selbst" (Code : B1-a-59)

C1, C2-C4, ES

Donneschdeg, de 27te September 2018
vu 14 Auer bis 15 Auer 30 / Aschreiwungsdelai : -
Forum Geesseknäppchen - Sall E1.2 (1te Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
http://www.formation-continue.lu/descriptionformation?idFormation=208298

  2
 


  LuxDidac -
  Formatioun 6 :

    

Atelier mam Julie Duperoir :
" La motivation en classe, facteur de réussite dans l'apprentissage
   du français : quels outils pour dynamiser la classe de FLE ?"
   (Code : D1-c-14)

C2-C4, ES

Donneschdeg, de 27te September 2018
vu 16 Auer bis 17 Auer 30 / Aschreiwungsdelai : -
Forum Geesseknäppchen - Sall E1.2 (1te Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=208302

  2
 


  LuxDidac -
  Formatioun 7 :

    

Konferenz mam Géraldine Farges :
"Comprendre l'attractivité de la profession enseignante aujourd'hui   facteurs explicatifs et enjeux de mesure"
(Code : A-a-06)

C1, C2-C4, ES

Donneschdeg, de 27te September 2018
vun 18 Auer 30 bis 20 Auer / Aschreiwungsdelai : -
Forum Geesseknäppchen - Sall E1.2 (1te Stack)

Detailléiert Informatiounen an Aschreiwung > IFEN Link :
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=208301

  2
 

Well d'Plaze limitéiert sinn, ass et besser sech mat Zäit unzemellen :
> jeweilegen IFEN Link an onse Formatiounsbeschreiwungen uewen .

Fir sech definitif beim IFEN anzeschreiwen muss ee sech identifizéieren :
> Schlëssel uewe riets op der Linksäit vum IFEN : s'identifier/créer un compte.

  2

 

SNE / CGFP - Syndicat National des Enseignants - 481118-1
 
1
www.sne.lu 1 adhérez au syndicat SNE/ CGFP
  > sne@sne.lu