> bulletin de commande électronique

<

Mäin 3. Schoulheft cycle 1.2

Dëst Schoulheft Nummer 3 ass en Zousaz zu den Schoulbicher 1 an 2 fir de Cycle 1.1 an 1.2. an et soll am Fong nom Heft Nummer 2 zum Asaz kommen fir déi Kanner,
déi Interessi hunn u weiderem Schaffen virum Iwwergang an de Cycle 2.

Héi läit de Schwéierpunkt haaptsächlech éischtens op dem logeschen Denken an zweetens op der Feinmotorik sou wéi der «discrimination visuelle».
Dëst Buch ass och gutt als Summer-Vakanzenheft ze gebrauche virun der Aschoulung an den Cycle 2.

An dësem Buch kënnt eng véiert Figur derzou.
Dës ass mauve an heescht Zatzi, dës Kéier handelt sech ëm e «Meedchen».> bulletin de commande électronique