> bulletin de commande électronique

<

Den TutteBatti - Kanner Lidder Billerbuch mat CD
Den Tutebatti“ enthält 22 eege komponéiert Lidder, déi an hierem Style esou wéi an hierem Schwieregkeetsgrad variéieren. Bei der Realisatioun vun der CD stoungen déi verschidden Instrumenter déi d´Lidder begleeden, an eng gewësse Stëmmung vermëttelen, am Virdergrond. D´Nouten an d´Akkorde sti bei all de Lidder dobei, sou dass se kënnen zu all Moment nogespillt, nogesongen, a mat der Guitar begleed ginn.

Am Buch ginn Theme behandelt, déi d´Kanner interesséieren a beschäftegen.
Sou fënnt een hei witzeg Lidder iwwer Indianer, Piraten, Kanner déi motzen a knaschtelen,
an och iwwer d´Angscht oder d´Alleng sinn.
Mam „Tutebatti“ wärten d´Kanner flott Momenter erliewen, déi se selwer zum Musizéieren ureegen