> bulletin de commande électronique

<

 

Schrauwelisi : Kanner-Lidder-Billerbuch mat CD.

22 nei a witzeg Lidder fir Kanner an aner kleng Monsteren. Fir ze kucken, matzesangen an nozelauschteren.

Illustratiounen: Sandy Goedert      Lidder: Romy Grandgenet

Museker : Ann Falchero, Benoît Decoups, Christian Harpes, De Claus,
Eric Falchero, Jacques Reuter, Jorsch Kass, Michel Volkmann,
Nicolo Bertolino, Romain Christnach, Serge Losch, Serge Tonnar.

.> bulletin de commande électronique